Статті

Мета, види і процедура ліцензування професійної діяльності лікарів

Медична реформа в Україні сприяє зростанню рівня якості послуг. Медустанови мають підтверджувати свою відповідність державним і міжнародним стандартам, а спеціалісти отримують доступ до професії на законодавчому рівні через ліцензію лікаря

Згідно з Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», медична практика підлягає обов’язковому ліцензуванню. Медичний заклад розділяє відповідальність за життя та здоров’я людей. Індивідуальна ж ліцензія лікаря передбачає окрему відповідальність кожного спеціаліста за результати своєї роботи. Таким чином, законодавчий дозвіл на медпрактику має мотивувати лікарів до постійного професійного розвитку.  

При створенні законопроекту представники МОЗ обговорювали його з лікарями усіх рівнів у рамках масштабної кампанії публічних консультацій. Медики підтримали ідею впровадження нової концепції, в процесі спілкування вели дискусії лише щодо деталей цього процесу. 

Для чого потрібне ліцензування

Така процедура існує у багатьох країнах світу. Вона забезпечує професійну якість спеціаліста, довіру пацієнтів та можливість не залежати від керівництва клініки. ЇЇ мета полягає в тому, щоб змінити систему навчання та підвищення кваліфікації, що поведе за собою покращення у сфері медпослуг та відносин між пацієнтом та медиком. 

Очікувані позитивні результати завдяки медичній реформі:

 • Нова якість навчання та перенавчання спеціалістів;
 • Рівність прав у отриманні дозволу вести медпрактику, чесність умов для її продовження або позбавлення права на діяльність;
 • Професійність спеціалістів;
 • Індивідуальна відповідальність фахівця за результати своєї роботи;
 • Незалежність від керівництва медзакладу;
 • Покращення взаємовідносин «пацієнт-лікар» завдяки зростанню довіри до спеціаліста;
 • Поліпшення фінансової складової медичної праці, впровадження нового принципу фінансування «гроші ідуть за пацієнтом»;
 • Ліцензії США, Канади, Ізраїлю, Японії та країн ЄС визнаються в Україні;
 • Українські лікарі інтегруються в міжнародну медичну спільноту.

 

За плануванням МОЗ, концепція має бути впроваджена до 2024 року. 5 років триває перехідний період, який має два етапи:

 1. Реалізація принципу безперервного професійного розвитку (БПР): єдиний кваліфікаційний іспит, зміна процесу атестації (2018-2019 рр.).
 2. Впровадження системи: законодавче оформлення, створення Ліцензійної ради, реалізація (2020-2024 рр.).

Види лікарських ліцензій

  • Обмежена. Це тимчасовий дозвіл, що отримується під час проходження резидентури. Здобувач має успішно скласти іспит «Крок 3». Спеціаліст з обмеженою ліцензією може вести практику тільки під наглядом компетентного фахівця. Тимчасовий документ не підлягає подовженню.
  • Повна. Після закінчення резидентури МОЗ видає лікарю повну ліцензію. Вона означає право на індивідуальну практику та самостійне прийняття рішень щодо методів лікування. Підлягає подовженню кожні 3 роки. Якщо медик кожного року відвідує заходи для підвищення кваліфікації (на свій вибір), він отримує певну кількість балів, які в сумі за три роки сприяють автоматичному подовженню ліцензії. 

 

Ліцензійна рада може ухвалити рішення про скасування ліцензії, якщо не виконуються необхідні законодавчі умови, серед яких також є відсутність доведених скарг пацієнтів.

Процедура отримання ліцензії

Процес подання документів здійснюється онлайн, що значно спрощує будь-які процедури при відкритті медичного центру в Україні

На розгляд Ліцензійної ради треба надати такі документи:

 • Диплом про вищу медичну освіту та інші свідоцтва;
 • Сертифікати заходів підвищення кваліфікації (для нарахування балів БПР);
 • Історія медпрактики;
 • Доведені скарги пацієнтів.

Для прийняття рішення Ліцензійна рада розглядає аспект набору достатньої кількості балів БПР та відсутність скарг. У випадку відмови лікар повинен набрати необхідний мінімум балів і тільки після цього він отримає дозвіл на профдіяльність.

Для фахівців, які давно ведуть медпрактику, на загальному іспиті мають бути створені спрощені вимоги до його результатів.

 

Ще раз зазначимо, що профліцензування лікарів не виключає медичну ліцензію, яка видається без змін згідно з ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015р. № 222-VIII (нова редакція від 25.10.202 р.). У випадку медустанови – це дозвіл на роботу медичного закладу, а ліцензія лікаря несе індивідуальну відповідальність фахівця.


В концепції профліцензування лікарів ще не всі моменти чіткі та зрозумілі. Перехідний етап в медичній реформі дає час і можливість розібратись в новому законодавстві. Спеціалісти Law-Med допоможуть правильно  оформити документацію, щоб без перешкод отримати ліцензію лікаря.