Статті

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 282 було встановлено певні ліцензійні умови для наступних видів господарської діяльності:

 • культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, (надалі — перелік);

 • розробки, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 • ввезення на територію України та вивезення з неї таких речовин.

Надалі ці всі дії я називатиму "діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

Процес отримання ліцензії

 

Що стосується власне ліцензійних умов, про які я буду детально розповідати в цій та наступних публікаціях, вони поширюються на всіх суб’єктів господарювання, зареєстрованих як юридичні особи (незалежно від форми власності) або фізичні особи-підприємці, які мають ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики та планують використовувати в її ході наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Здобувач ліцензії для її отримання має подати у передбачений ч. 1 ст. 10 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (надалі Закон) спосіб відповідну заяву. Органом ліцензування в цьому випадку є Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. До заяви на отримання ліцензії додаються такі документи:

 1. копія свідоцтва / посвідчення / сертифіката спеціаліста, яка підтверджує професійну придатність ліцензіата (ФОПа або керівника юридичної особи чи її підрозділу);
 2. довідка відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи вже мають) безпосередній доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Також потрібно надати довідку про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних непридатними до виконання видів діяльності, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 3. довідка МВС про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи вже мають) безпосередній доступ до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, незнятої чи непогашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжкого та особливо тяжкого злочину, а також злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зокрема й тих, які було вчинено поза межами України);
 4. дозвіл Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам;
 5. копія документа, що підтверджує право власності на приміщення / право користування або спільного користування;
 6. відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня;
 7. якщо ФОП через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідному органу доходів і зборів, в цьому випадку до зазначених вище документів додається копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу доходів і зборів про таку відмову;
 8. опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (у двох примірниках).


Зауважу, що органу ліцензування забороняється вимагати від здобувача ліцензії інші документи.