Статті

Головна акредитаційна комісія та її територіальні підрозділи

Як і обіцяв, продовжую у своєму блозі розповідати про те, що таке державна акредитація медичних закладів, і хто уповноважений її проводити.

Проведення акредитаційної перевірки

Коротко нагадаю, як здійснюється оцінювання, та що відбувається під час перевірки. Як ми з’ясували у попередній публікації, експертиза в ході акредитаційної перевірки оцінює відповідність встановленим критеріям по кожному пункту стандартів, виставляючи оцінки у балах. Якщо медзаклад не відповідає певній вимозі, то стандарт не оцінюється, і у відповідній графі ставиться «-».

 

Подання документів для акредитаційної перевірки

Подання заяви на акредитацію і супутніх документів здійснюється через спеціальний адміністративний орган — Центр адміністративних послуг МОЗ України «Єдине вікно». Також тут керівники медустанов отримують акредитаційні сертифікати після успішного проходження перевірки.

Зверніть увагу, в період карантинних обмежень, спрямованих на недопущення поширення вірусу COVID-19, «Єдине вікно» не працює, а прийом документів і наступна видача акредитаційних сертифікатів здійснюється виключно поштовим відправленням.

Склад ГАК та її територіальних підрозділів

Тепер повернемось до питання, хто і як таку експертизу проводить.

Головна акредитаційна комісія при Міністерстві охорони здоров’я України (скорочено — ГАК) акредитує наступні види медичних клінік та кабінетів:

  • державні;
  • комунальні високоспеціалізовані;
  • приватні, що надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу.

До компетенції акредитаційних комісій на місцях входить акредитація комунальних медичних закладів, що надають первинну та вторинну медичну допомогу, та клінік первинки приватної форми власності.

Експертні групи, що входять до складу таких комісій, формуються із урахуванням профілю роботи медзакладів.Також залучаються вузькопрофільні фахівці, наприклад, з питань охорони праці та підбору кадрів. Склад такої комісії має бути погоджений з ГАК. 

До осіб, які є експертами ГАК, висувається низка вимог. Зокрема, в них має бути вища профільна освіта, не менше десяти років стажу роботи за спеціальністю, вища кваліфікаційна категорія тощо.

Повноваження ГАК та її територіальних підрозділів

Члени експертної групи в ході проведення акредитації оцінюють визначений перелік стандартів, наприклад, дотримання встановлених критеріїв охорони праці, та виставляють певну кількість балів.

Зведені дані від усіх учасників експертної групи вносяться у висновок, який надходить до розгляду ГАК, й для прийняття рішення необхідна присутність під час засідання щонайменше двох третин складу комісії та більшість голосів. Саме від цього засідання залежить висновок про надання медзакладу певної акредитаційної категорії або ж відмову у цьому.

Після отримання повідомлення про погодження рішення територіальні підрозділи ГАК мають видати акредитаційні сертифікати медичним закладам впродовж наступних десяти днів.

До завдань Головної акредитаційної комісії, таким чином, входить наступне:

  • аналіз експертних висновків та документів, що подані медзакладами, а також подальше зберігання таких документів;
  • затвердження рішень територіальних акредитаційних комісій;
  • занесення усіх установ, які пройшли акредитацію, до Державного реєстру;
  • видача акредитаційних сертифікатів;
  • прийняття рішень про можливість видачі акредитаційного сертифіката, а також призупинення його дії;
  • позачергова акредитація, анулювання або пониження категорії окремих медзакладів.

Послуги Law&Med

Якщо ви цікавитеся тим, як відкрити приватну клініку в Україні, не варто ігнорувати питання отримання акредитаційної категорії. Хоча акредитація й не є обов’язковою вимогою для відкриття клініки, отримання акредитаційного сертифіката надає низку переваг. Експерти Law&Med допоможуть на всіх етапах проходження акредитації, щоб ви могли отримати бажану категорію з першого разу.

В цій публікації ми з’ясували призначення та компетенції ГАК та її територіальних підрозділів, а вже незабаром я продовжу серію публікацій з даної тематики статею про документи які необхідно підготувати й зібрати для отримання акредитаційної категорії.