Статті

Стандарти акредитації медичних закладів

Сьогодні я хочу продовжити актуальну тему, пов’язану із отриманням акредитаційної категорії. Оскільки державна акредитація медичних закладів відбувається за певними стандартами, вважаю, що їхні розділи та принципи, за якими здійснюється оцінювання, варто розглянути детальніше. 

Отже, у даній публікації мова буде йти про стандарти, що є певними вимогами до якості послуг, які надаються у медичному закладі. Ці стандарти включають критерії, що оцінюють процес, умови та результати надання таких послуг, й методика їхнього застосування теж буде розглянута нижче.

Розділи стандартів акредитаціії медустанов

При проведенні експертної перевірки стандарти, відповідність яким оцінюється, включають наступні розділи:

 • управління закладом; 
 • забезпечення кадрами; 
 • права, обов'язки та безпека пацієнтів;
 • управління структурним підрозділом закладу; 
 • функціонування медико-інформаційної служби;
 • метрологічне забезпечення; 
 • санітарно-епідемічне становище;
 • охорона праці; 
 • експлуатація будівель і споруд; 
 • якість лікувально-профілактичної допомоги тощо.

Інші стандарти відповідають напрямкам медичної допомоги, що надається, наприклад, комбустіологія, переливання крові або реабілітація.

Розглянемо оцінку за критеріями на прикладі розділу стандартів, що включає дотримання прав, обов'язків та безпеки пацієнтів, оскільки головною метою акредитації є саме забезпечення гарантій отримання якісної медичної допомоги та захисту від дій чи бездіяльності некваліфікованих медичних працівників. Даний критерій передбачає перевірку багатьох аспектів, зокрема проведення заходів щодо попередження зловживань працівниками закладу, дотримання медичним персоналом принципу конфіденційності інформації, тощо. Загалом критерій включає 21 пункт, причому максимальні бали, які нараховуються за дотримання різних пунктів не є однаковими.

Так, наприклад, пункт «Проведення заходів щодо попередження зловживань працівниками закладу» оцінюється бінарно: 0 балів за недотримання вимоги й 3 бали — за дотримання. Аналогічно оцінюється й пункт «Дотримання процедури одержання інформованої згоди пацієнтів про участь в експериментальних програмах», але кількість балів, які можна набрати, відрізняється: 0 балів за недотримання вимоги й 5 балів — за дотримання. А ось для пункту «Дотримання Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування» використовується три варіанти оцінки: 0 балів за недотримання вимоги, 5 балів — за часткове дотримання й 10 балів — за повну відповідність.

Саме за таким принципом проводиться й оцінка дотримання медзакладом інших стандартів — як загальних, так і вузькопрофільних.

Як я вже зазначав раніше, оцінці підлягають не всі стандарти, а лише ті, що відповідають профілю та сфері діяльності медичного закладу. Це означає, в ході підготовки до акредитаційної експертизи необхідно визначити, які види допомоги надає саме ваш медичний заклад. Власне, це ті самі дані, які ви зазначали у відомостях про матеріально-технічну базу медзакладу перед тим як відкрити приватну клініку в Україні

Як залежить акредитаційна категорія від оцінки стандартів?

Для визначення акредитаційної категорії використовується співвідношення у відсотках максимально можливої суми балів до суми балів, яку отримав медзаклад під час перевірки. Максимальна сума балів, яку може набрати медичний заклад, виходячи із вищевказаних параметрів, приймається за 100%.

Як я вже зазначав у попередній публікації на тему акредитації медичних закладів, в залежності від отриманого відсотку медустанові може бути призначена одна з акредитаційних категорій:

 • друга (70-79,9%);
 • перша (80-89,9%);
 • вища (90% та більше).

Також зауважу, що отримання вищої категорії можливе лише за умови наявності сертифіката про відповідність системи управління якістю, впровадженої в установі, вимогам національного стандарту ДСТУ ISO серії 9000.

Знов повернемось до конкретного прикладу й розглянемо зв’язок отриманих балів та присвоєння  акредитаційної категорії на практиці. Припустимо, що для певного закладу, який надає первинну медичну допомогу, максимально можлива сума балів складає 751. Це означає, що в ході експертизи за усіма стандартами, що оцінюються, йому необхідно набрати щонайменше 525 балів. Якщо ж сума виявиться меншою, то експертна комісія буде вимушена відмовити в акредитації.

Сподіваюсь, ви отримали усі відповіді на питання щодо оцінювання за стандартами під час акредитації. Найближчим часом я продовжу цю тему, й детальніше розповім про Державну акредитаційну комісію та необхідні для проходження акредитації документи.