Статті

Юридичний аспект відкриття аптеки: ФОП чи ТОВ? 

Як я вже зазначав у своїх попередніх публікаціях, аптеки можуть мати різні варіанти організаційно-правової форми. Сьогодні я хочу розказати детальніше про найбільш популярні з них: товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та фізичну особу — підприємця (ФОП).

Відкриття аптеки ФОПом

Почнемо з ФОП. Цей варіант має багато переваг, але також є і певні недоліки. Отже, основні плюси відкриття аптеки ФОПом наступні:

 • зручність та легкість реєстрації;
 • швидкість доступу до отриманих коштів та можливість використовувати їх на власний розсуд;
 • спрощений бухгалтерський облік та система звітності;
 • за необхідності — просте припинення діяльності.

Що стосується недоліків, то, передусім, це відповідальність власним майном за всіма зобов’язаннями. 

Відкриття аптеки як товариства з обмеженою відповідальністю

ТОВ є ідеальним варіантом, якщо планується запуск аптечного бізнесу разом із партнерами.

До переваг цього варіанту можна віднести наступне:

 • відповідальність, обмежену внеском до статутного капіталу;
 • можливість включення до статутного капіталу особистого майна;
 • гнучкість системи управління.

Але при цьому дана організаційно-правова форма не позбавлена й декількох недоліків. Наприклад, процедура реєстрації складніша, ніж для ФОПів, оскільки передбачається попереднє формування статутного капіталу, робота над статутом організації тощо. Так само ускладнюється й процедура припинення підприємницької діяльності. Що стосується формату отримання доходів, то для ТОВ це можливо лише через виплату дивідендів.

Система податків

Тепер давайте розберемося з системою податків для ФОП і ТОВ. В обох цих випадках можливе застосування як загальної, так і спрощеної системи оподаткування.

Варіантом, що застосовується за замовчуванням, є загальна система оподаткування, платником якої ФОП або ТОВ стає автоматично, коли документи передаються до податкової інспекції.

В той самий час спрощена система оподаткування дозволяє позбутися значної частини податків й спрощує облік та звітність.

У переважній більшості для тих аптек, які є ТОВ, більш зручною є загальна система оподаткування зі сплатою податку на прибуток, в той самий час як для ФОПів кращим варіантом є реєстрація платником єдиного податку другої групи.

Ліцензування аптеки

Незалежно від організаційно-правової форми відкриття аптеки неможливе без попереднього отримання ліцензії на торгівлю лікувальними засобами.

Нагадаю, які документи необхідно підготувати для цього:

 • заяву на отримання відповідної ліцензії;
 • нотаріально засвідчений витяг з ЄДРПОУ;
 • нотаріально засвідчену копію документа про право користування приміщенням, де буде знаходитися аптечний заклад;
 • нотаріально засвідчені копії документів керівництва аптеки та усього персоналу, що підтверджують кваліфікацію та трудові відносини з закладом;
 • оригінали документів про наявну матеріально-технічну базу та оснащення приміщень.

Ці документи необхідно буде подати до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка є ліцензійним органом.

Таким чином, усі варіанти організаційно-правової форми аптек мають багато спільного. Але є й певні відмінності, які мають як переваги, так і недоліки. Яке рішення буде найбільш вдалим в конкретному випадку, залежить від низки різних факторів. Якщо ви маєте сумніви, зверніться до професіоналів з медико-юридичного консалтингу.