Статті

Перед тим, як отримати ліцензію, насамперед, на медичну практику або використання наркотичних засобів і прекурсорів, необхідно пройти процедуру санітарно-епідеміологічного обстеження приміщень під медичну діяльність.

Відповідно до Постанови КМУ № 285 від 02.03.2016 року "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" було затверджено перелік умов до медичної практики, яким має відповідати ліцензіат. Серед них є і реквізити акту санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта.

Важливо! Відповідно до Постанови від 27 грудня 2017 року № 1105 "Про внесення змін у додаток 2 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики" реквізити акту санітарно-епідеміологічного обстеження не заповнюються здобувачем який звертається за отриманням ліцензії виключно на надання первинної медичної допомоги. В той самий час юридична особа або фізична особа-підприємець, які планують займатися іншим видом медичної допомоги, окрім первинної, зобов’язані отримувати акт санітарно-епідеміологічного обстеження.

 

Хто видає такий акт?

Отримати даний акт, який також називають формою 315/о, можна у територіальному органі Держпродспоживслужби за місцем провадження діяльності.

Інша організація, яка також може видавати такий акт — це територіальний орган державної установи "Лабораторний центр МОЗ України". Проте, на жаль, механізм взаємодії між цими структурами є досить незрозумілим, і в багатьох областях лабцентр просто відмовляє заявникам у видачі зазначеної форми, направляючи їх до Держпроду.

 

Що необхідно для отримання форми 315/о

Для отримання форми 315/о необхідно особисто або через уповноважену належним чином особу звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби та написати заяву в довільній формі для проведення обстеження об'єкту. Обов’язково треба зазначити у ній наступне:

  • предмет (обстеження приміщення та видача акту);
  • назви приміщень;
  • перелік медичних спеціальностей;
  • адресу (-и) місця провадження меддіяльності;
  • мету здійснення медичної практики.

До заяви необхідно також додати такі копії:

  • виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • документу, що є підставою для використання приміщення.

 

Алгоритм отримання форми 315/о

Територіальний орган Держпродспоживслужби протягом 15 днів після одержання заяви виконує наступні дії:

  • вивчає та аналізує подані документи;
  • обстежує приміщення та проводить вимірювання (лабораторно-інструментальні дослідження).

У термін до 5 днів комісія складає акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта за формою 315/о, затвердженою наказом МОЗ України від 11.07.2000 N 160 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах", у двох примірниках. Перший примірник зберігається в закладі державної санітарно-епідеміологічної служби, другий надсилається заявнику. Термін зберігання акта складає 45 років.