Статті

Акредитація та метрологічне забезпечення медзакладу

Під час акредитації медичної установи, серед інших показників також оцінюється рівень метрологічного забезпечення. Яких норм та вимог потрібно дотримуватись – розглянемо далі.

До кожної складової медико-санітарної допомоги держава розробила перелік вимог, виконання яких має гарантувати високий рівень медичних послуг. Такі норми є стандартами акредитації, згідно з ними перевіряються медзаклади. Медустанови будь-якої форми власності повинні їх дотримуватись. 

Стандарти акредитації

 • Процес медичної допомоги підпорядковується встановленим вимогам – стандартам акредитації;
 • Заклад охорони здоров’я повинен пройти експертизу відповідності, тобто отримати свою оцінку досягнень (у вигляді балів) за кожним аспектом встановлених стандартів;
 • Оцінка встановлюється з оглядом на профіль медустанови та існуючі спеціальні вимоги;
 • Результатом оцінювання закладу є експертний висновок;
 • До проведення акредитації клініка повинна отримати ліцензію на медичну практику, а якщо до її складу входить вимірювальна лабораторія, то також свідоцтво про атестацію цієї лабораторії. Ці процедури підвладні Управлінню ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги.

Параметри оцінювання 

Метрологія в медзакладі забезпечує належний рівень роботи вимірювального обладнання. Її діяльність поширюється на встановлення, калібрування, атестацію, ремонт вимірювальної техніки та ін. Крім того, метрологічні стандарти враховують норми ведення документації. Перевірка відповідності вимогам враховує специфіку первинної, вторинної або третинної меддопомоги: 

 1. Необхідність наявності посади інженера з метрології та дотримання кваліфікаційних вимог;
 2. Питання стосовно метрологічної діяльності повинні міститись в посадовій інструкції відповідальної особи з метрології.
 3. Наявність в медзакладі повного переліку вимірювальних засобів.
 4. В окремому переліку зазначаються вимірювальні засоби, які експлуатуються та в майбутньому будуть потребувати проведення повірки. 
 5. Забезпечення своєчасного проведення атестації з метрології вимірювальної медтехніки.
 6. Вимірювальні засоби, які наразі не використовуються, повинні  зберігатись в належних умовах, які гарантують їх збереження.
 7. Належне ведення нормативних документів.
 8. Відповідальна особа з метрологічного забезпечення медзакладу повинна брати участь в роботах з обладнання установи медичними вимірювальними засобами.
 9. Вимірювальні лабораторії закладу мають проходити атестаційні перевірки.
 10. Відповідальні особи повинні забезпечувати проведення атестаційних перевірок кожного виду досліджень, що проводяться в даній лабораторії.

Оцінка результатів відповідності атестаційним стандартам

Отримані в процесі перевірки результати фіксуються у форматі балів. Їх сума визначає загальний результат. Кожен пункт стосовно стандартів може бути: 

 • Відповідний;
 • Частково відповідний;
 • Невідповідний.

Результати відповідності кваліфікаційним вимогам залежать від наявності зазначеної посади, її укомплектованості, відповідності кількості інженерів чисельності вимірювальних засобів, відповідність освіти та фахової підготовки працівників. Стосовно повірки пристроїв, під час акредитації закладу охорони здоров’я фіксується відсоток повіреної медтехніки.

 

Висока якість медпослуг складається з багатьох аспектів. Злагодженість всіх процесів, що відбуваються в закладі, підтримується юридичною складовою. Юридичний супровід і консультації з питань метрологічних стандартів для медзакладів, проходження процедури акредитації, ліцензування, отримання дозвільних документів можна отримати у фахівців Law&Med. Багаторічний досвід професійних юристів підтримає вашу клініку на шляху розвитку  та зростання.