Статті

Стандарти акредитації закладів охорони здоров'я

Державна акредитація медичного закладу має засвідчувати високий рівень послуг та їхню відповідність законодавчо встановленим критеріям. Як я вже зазначав у попередніх публікаціях, нещодавно було на законодавчому рівні спрощено процес проходження акредитації медзакладів, і також він перестав бути обов’язковою вимогою для роботи в цій сфері.

Правова база

Визначення тієї чи іншої акредитаційної категорії відбувається на основі певних стандартів та критеріїв, затверджених Наказом міністерства охорони здоров`я України №142 від 14 березня 2011 року «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров`я».

Критерії якості надання послуг

Акредитація медзакладів — це, власне, експертна перевірка їхньої відповідності встановленим критеріям, результат якої оцінюється в балах — від 0 до 30 за кожним з пунктів. Надалі ці результати вносяться до форми експертного висновку та сумуються. Якщо котрийсь із розділів не оцінюється, у відповідній графі ставиться риска («-») замість 0.

Критерії акредитації є відсотковим співвідношенням суми балів, які були здобуті медзакладом, та максимально можливої оцінки. Вони встановлюють відповідність медзакладу стандартам та визначають його акредитаційну категорію або ж є аргументом для відмови в її присвоєнні. За умови отримання результату, який буде не меншим за 70% від усіх стандартів, що оцінювались, виноситься позитивне рішення і, відповідно, присвоюється акредитаційна категорія:

  • вища категорія (90-100%);
  • перша категорія (80-90%);
  • друга категорія (70-80%).

При цьому граничний результат, якого може досягти медзаклад, складається з суми балів по кожному зі стандартів, які підлягають оцінці. Тобто, заклад оцінюється на відповідність лише тим пунктам стандартів, які відповідають профілю цього закладу та виду допомоги, яку в ньому надають. З цього випливає, що максимальна кількість балів залежить від типу медзакладу. Наприклад, деякі пункти є актуальними лише для державних клінік, інші не стосуються надання первинної медичної допомоги тощо. 

Стандарти оцінювання

Загалом під стандартами розуміють певні вимоги до умов, процесів та результатів надання лікарської допомоги, діагностичних послуг та профілактичних заходів у поліклініках, лікарнях та кабінетах. Якість роботи кожної медичної установи оцінюють за трьома основними стандартами:

  • менеджмент та кадрова політика;
  • фінанси та матеріальні ресурси;
  • якість медичних послуг.

Саме останній пункт є ключовим, і тому головною умовою для отримання акредитаційної категорії є високий професіоналізм персоналу, наявність необхідних матеріально-технічних умов для надання послуг, ефективне використання наявних ресурсів та відмінний результат від проведення медичних втручань.