Статті

Первинна медична допомога

Сьогодні я хочу розпочати великий цикл статей, присвячений дуже актуальній темі — реформі у царині первинної медичної допомоги.

Що таке первинна медична допомога?

Розпочну із базових понять. 

Первинною медичною допомогою (ПМД) вважаються лікарські послуги, які надаються в амбулаторних умовах або там, де наразі перебуває пацієнт. Їх надає сімейний лікар, терапевт або педіатр. Мета такої допомоги — діагностика та лікування найрозповсюдженіших хвороб та станів. За необхідності лікар загальної практики може викликати службу екстреної допомоги або ж дати направлення для консультації з вузько профільними фахівцями (вторинна та третинна медична допомога).

Нюанси обрання та переобрання лікарів

Одним з основних нововведень у даній сфері є правила вибору надавача первинної медичної допомоги.

Відтепер пацієнт або ж його законний представник можуть самостійно обрати лікаря без жодної прив’язки до місцевих поліклінік чи амбулаторій. Це можна зробити як в режимі онлайн, так і шляхом особистого звернення.

Варто зважати, що “свій” лікар може бути лише один, хоча за потреби або бажання його можна легко змінити — для цього достатньо подання нової декларації. Так само дію декларації можна призупинити без обрання нового лікаря шляхом подання відповідної заяви.

Якщо пацієнт досі не обрав лікаря, допомога йому може і має бути надана в будь-якому державному або комунальному закладі охорони здоров`я.

Підписання декларації з точки зору медиків

Медичний працівник не може відмовити своєму потенційному пацієнту через його соціальні й демографічні характеристики, майновий стан, місце реєстрації тощо. Також не може бути причиною відмови наявність хронічних захворювань.

Згідно з наказом МОЗ України № 503 від 19 березня 2018 року, лікар може відмовитися від ведення пацієнтів лише у двох випадках:

  • особа, що підписала декларацію, не виконує вказівок медиків (якщо прийняття такого рішення не має ризику для життя й здоров'я пацієнта);
  • вже підписано забагато декларацій. 

Тут варто зазначити, що лікарі можуть (але не зобов’язані) перевищувати оптимальну кількість підписаних декларацій, керуючись так званими коригувальними коефіцієнтами. Оптимальна кількість декларацій складає дві тисячі для лікарів-терапевтів, тисяча вісімсот для сімейних лікарів та дев'ятсот для педіатрів.

Умови, які мають забезпечити лікарі первинки

Заклади й медичні працівники, які надають первинну допомогу, мають забезпечити пацієнтам та їхнім законним представникам всі умови для свідомого прийняття рішення. По-перше, це означає оприлюднення інформації про всіх лікарів та актуальні програми медичного обслуговування. По-друге, мова йде про перелік медичних послуг, які лікар першої медичної допомоги зобов'язаний надавати після підписання декларації з пацієнтом. Вся ця інформація має знаходитися у відкритому доступі як за місцем надання медичних послуг, так і на офіційному сайті медзакладу.