Статті

Якщо ви вирішили відкрити діагностичний кабінет і придбати рентгенапарат (ДІВ – джерело іонізуючого випромінювання), варто заздалегідь ознайомитися з інформацією щодо правильної процедури оформлення такої угоди і подальшої законної експлуатації рентгенобладнання.

Зауважимо, перш за все, що використання рентгенапаратів підлягає ліцензуванню. Певні види апаратів можна використовувати без ліцензії Державної інспекції ядерного регулювання (Держатомрегулювання), і про процедуру цього виду ліцензування я розкажу окремо в наступних публікаціях.

Однак в будь-якому випадку ви повинні зареєструвати обладнання в Державному регістрі ДІВ протягом 10 днів з моменту купівлі чи виникнення іншого права користування (згідно з п. 11 постанови Кабміну України від 16.11.2000 року N 1718 "Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання").

 

Що являє собою регістр ДІВ?

Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання (Регістр) – це єдина державна система обліку і контролю джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ), створена за рішенням Кабінету міністрів України, затвердженим постановою КМУ № 847 від 4.08.1997 року. Регістр містить дані про власників ДІВ, а також про юридичні та фізичні особи, за якими ДІВ закріплені на правах повного господарського відання або оперативного управління чи знаходяться у їх володінні і користуванні на інших підставах. Також в Регістрі зазначаються місцезнаходження, кількість, активність і типи ДІВ (крім радіоактивних відходів).

Регістр було створено з метою здійснення обов'язкової державної реєстрації ДІВ для забезпечення обліку і контролю за знаходженням та переміщенням такого обладнання, проведення аналізу його кількісного і якісного складу (крім ДІВ, які знаходяться у володінні Збройних Сил України). Така систематизація допомагає у прогнозуванні накопичення рентгенобладнання й визначенні обсягів обслуговування, потреби у виробничих потужностях підприємств-виробників ДІВ та спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами.

Регістр функціонує на базі Українського державного виробничого підприємства "Ізотоп" (http://izotop.ua/ua/registr/) як окремий підрозділ – Головний реєстровий центр та відповідні регіональні центри. Координацію діяльності Регістру здійснює Держатомрегулювання.

На території України Регістр є одним з основних шляхів реалізації державних гарантій щодо дотримання міжнародних режимів безпеки та радіаційного захисту людини.

 

Модернізація Регістру

 

Протягом 2015-2016 років співробітники Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) спільно зі спеціалістами Регістру успішно провели його модернізацію.

На сьогодні завдяки модернізації Регістру й впровадженню спрощених реєстраційних карток регуляторний тиск на користувачів ДІВ значно зменшився. До 2015 року реєстраційна форма налічувала шість сторінок, після її спрощення – лише півтори. Це сприяло більш якісному заповненню форм власниками ДІВ, а кількість відмов від реєстрації через неправильне оформлення реєстраційних карток скоротилася до мінімуму.